Ave Marija

Rit:
Ave Marija x4

Sliem għalik, o Marija,
Bil-grazzja mimlija,
Il-Mulej huwa miegħek. Inti l-imbierka!
U mbierek huwa l-frott tal-ġuf tiegħek,
U mbierek huwa l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Rit:

Qaddisa Marija, inti Omm Alla,
Itlob għalina, aħna midinba.
U issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna,
U issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna.
Ammen. Rit:


Żminijiet:  

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Għeluq


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika