Għadu jagħmel sens il-kliem “demm” u “sagrifiċċju”? Liturġija Tista’ tirrappreżenta lil Alla fl-Arti? Kultura Min ħa post l-appostlu Ġuda? Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9