Dawk l-imsiemer tal-ħadid Liturġija Għalfejn nużaw is-simbolu tal-ħuta? Skrittura Għalfejn nużaw il-Vjola fir-Randan? Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9