L-imgħallem ta’ Don Bosco Liturġija Irrid inqum fit-trejqa ta’ Damasku Liturġija Sant’Anton Abbati: il-Qaddis tad-Deżert! Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9