Għalfejn Santa Ċeċilja hija patruna tal-mużiċisti? Liturġija L-Apokalissi ... x’jgħidu l-ewwel tliet versi? Skrittura Il-Konsagrazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9