Santa Marija: Perspettiva Materna fuq il-Misteru tal-Għid Liturġija Il-vaganzi ta’ Kristu Kultura San Pietru: dak li l-fidi tiegħu tinħall mill-ktajjen Skrittura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9