Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Liturġija L-Envelowp tal-Missjoni Kultura L-Ittra lil-Lhud Skrittura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9