L-Ewkaristija tal-Ħolqien Kultura San Ġustinu, Martri: għalfejn għadna nfakkruh tant sekli wara mewtu? Liturġija Il-Kamra ta’ Fuq Skrittura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9