Tħallih ikeffnek sabiex tħallih iqajmek Liturġija Qabar magħluq jew Monument? Kultura Id-Duluri: bejn is-slaleb u l-oqbra Kultura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9