Għalfejn għandna Erba’ Evanġelji? Skrittura L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes Liturġija “Ħlewwa liema bħalha” Kultura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9