Għalfejn il-Knisja tiċċelebra biss tliet Arkanġli? Liturġija, Skrittura Jiena Mattew kwalunkwe Kultura L-Ossimoru tar-Rebħa tas-Salib Kultura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9