Ix-Xemgħat tal-Girlanda tal-Avvent Kultura L-Avvent: “aħna t-tafal, u inti l-fuħħari” Liturġija Dies Irae ... Mela Alla tal-biża’?! Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9