Tgħid jgħoddli r-Rużarju?! Kultura L-Iben ta’ Alla li jgħallem ’l Ommu tbennen ... Liturġija Madre Tereża u t-tifsira wara d-dalma spiritwali tagħha Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9