Il-Liturġija tal-Kelma fi żmien l-Avvent Skrittura L-Avvent: żmien ta’ ferħ jew niket? Liturġija Is-Solennità ta’ Kristu Sultan u Tmiem is-Sena Liturġika Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9