Barnaba – Bin il-faraġ! Skrittura Il-Knisja fl-Atti tal-Appostli Skrittura Il-Fjamma fraġli imma tiddi tal-Blandun Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9