Xi jfissru l-ismijiet ta’ Pietru u Pawlu? Kultura Il-Qalb li terrqet il-wied mudlam Liturġija Jistkenn Lejl u Nhar Kultura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9