Filmin ta’ Sant’Antnin Kultura X’tgħidlek qalbek quddiem dik ta’ Ġesù? Kultura Għadu jagħmel sens il-kliem “demm” u “sagrifiċċju”? Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9