“Tgħid xejn lil ħadd!” Mela Ġesù kellu x’jaħbi? Skrittura Filmin ta’ Sant’Antnin Kultura X’tgħidlek qalbek quddiem dik ta’ Ġesù? Kultura

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9