“Huma għad iħarsu lejn min nifdu” Liturġija Il-Ħakkiem taż-Żmien Kultura "Epiklesi": xi tkun? Liturġija

Ejjew, araw x’għamel il-Mulej,

għemejjel tal-għaġeb fuq l-art.

Salm 46, 9