San Ġużepp

Ġabra ta’ ħsibijiet mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex fuq il-ħajja ta’ San Ġużepp, fis-sena ddedikata lilu.

Bniedem Bħalna

Xbieha tal-Ħniena
tal-Missier

Jisma' u jilqa'
r-Rieda tal-Missier

Bniedem Realista u Fidil

Protettur u Reżiljenti

Ħajja li tħalli l-frott permezz ta' xogħol idejh

Missier Veru