Ġej il-Mulej

Ġej il-Mulej jaħfer ’il-midinba,
Ġej il-Mulej biex jeħles l-imjassrin,
Ġej il-Mulej iħobb ’il-għedewwa,
Ġej il-Mulej iqajjem ’il-mejtin.

Inqumu u ntajru n-ngħas tagħna
Ħa jiddi fuqna l-Feddej
Nistenbħu ħa nistennewh bit-tama,
Nithennew fil-jum tal-Mulej.

Ġej il-ħellies ifejjaq ’il-morda,
Ġej il-ħellies iqawwi lid-dgħajfin,
Ġej il-ħellies ħa jgħolli liċ-ċkejkna,
Ġej il-ħellies iferraħ ’l-imdejqin.

Ġej il-Mulej iħobb ’il-għedewwa,
Ġej il-Mulej iqajjem ’il-mejtin,
Ġej il-ħellies ħa jgħolli liċ-ċkejkna,
Ġej il-ħellies iferraħ ’l-imdejqin.


Żminijiet: Avvent 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Dħul


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika