Ġejt quddiemek nitlob

Ġejt quddiemek nitlob
B’qalbi kollha tama fik
F’dan il-jum, tant sabiħ
Imħabbti rrid nagħtik.

Rit:
Ave Maria,
Gratia plena
Dominus tecum,
Benedicta tu.

Ħarstek kollha ħlewwa
Titfa’ fuqi d-dawl ħanin
Omm ta’ Ġesù, ħu ħsiebi int
Kun ommi tul is-snin. Rit:

Bħalek ħajti noffri
Kulma għandi, kull ma jien
Għallimni int, naqdi bil-ferħ
Lil Kristu kullimkien. Rit:


Żminijiet:  

Tindaqq f’ħinijiet partikolari:


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika