Irrid nieħu sehem

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin offra ġismu u demmu wkoll
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju.

Rit:
O Missier, Alla ħaj
Inroddulek ħajr
Fit-talba Ewkaristika ta’ Ibnek
Magħqudin ġewwa fih
Qed noffrulek il-ġieħ
Li tak fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju.

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin joffri lilna fil-ħobż u l-inbid
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju. Rit:

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin noffru ħajjitna, nissieħbu f’Ġesù
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju. Rit:


Żminijiet: Ferja, Randan 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Offertorju


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika