Jgħajtu s-smewwiet

Jgħajtu s-smewwiet
Kull glorja lill-Mulej irxoxt
M’hemm xebh imkien
Mas-sbuħija tal-Mulej.

Rit:
Għal dejjem Hu magħruf
B’ħakkiem tassew ħaruf
Quddiemu hieni mmil
U lilu jiena nqim.

Inxandar jien
Il-glorja tal-Mulej irxoxt
Maqtul Hu kien
Biex jgħaqqad m’Alla lilna lkoll. Rit:


Żminijiet: Għid 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Dħul, Ringrazzjament, Tqarbin


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika