Libbisna bil-qawwa

Ejja fina, Spirtu Qaddis
Ejja u imla l-qlub tagħna
Int il-wegħda li għamlilna Ġesù
U li dejjem tibqa’ magħna.

Ejja fina, Spirtu Qaddis
Ejja u dawwal ir-ruħ tagħna
U mexxina mal-medda taż-żmien
Fid-dawl tiegħek tiggwidana.

Rit:
Libbisna bil-qawwa,
O Spirtu ta’ Ħajja
Flimkien ħaġa waħda, imqanqlin
O Spirtu ta’ Alla l-Ħaj.

Libbisna bil-qawwa,
O Spirtu ta’ Ħajja
Fik ngħixu fl-imħabba, fik biss
O Spirtu ta’ Alla l-Ħaj.

Kebbes fina, Spirtu Qaddis
Nar li jħeġġeġ il-qlub tagħna
Li timliena bil-ħajja mill-ġdid
U fi mħabbtek tiffurmana. Rit:


Żminijiet: Pentekoste 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Dħul


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika