Ma jistħoqqlix Mulejja

Ma jistħoqqlix Mulejja
Li tiġi għandi llum
Iżda għid biss kelma waħda
U ruħi tfiq u tqum.

Ejjew intom li tbatu
Ejjew kulu bil-ferħ
Dal-ħobż li ġie mis-sema
Li jtikom saħħa u serħ.

Ġesù nagħtik kull qima
Int vittma u kbir qassis
Il-ġisem u d-demm tiegħek
Sar ikel wisq għażiż.

O Sagrament imqaddes
O Sagrament divin
Kull radd ta’ ħajr foħrija
Minn qalbi ntik kull ħin


Żminijiet:  

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Tqarbin


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika