Tifħir u Glorja

Rit:
Tifħir u Glorja, lill-Missier Alla,
U lil Ġesù l-Iben tiegħu
Mal-Ispirtu s-Santu. x2

Il-Missier Alla, li ħalaq kollox,
Ried juri glorja u s-sebħ
Meta bagħat lil Ġesù.
Bagħtu haw’ fostna, biex isalvana
U jwasslilna s-saltna tal-Missier Alla.Rit:

Lill-Iben t’Alla, lil Ġesù Kristu,
Aħna nroddulu l-ħajr
Għax salvana mil-ħtija.
Kien Ġesù Kristu, li neħħa l-biża’,
Kisser il-mewt sabiex
Aħna noħorġu rebbieħa. Rit:


Żminijiet:  

Tindaqq f’ħinijiet partikolari:


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika