Xmara ta’ mħabba

Xmara, xmara ta’ mħabba
Xmara ta’ ilma frisk u ħaj.
Xmara, xmara ta’ mħabba
Xmara ta’ ħajja u fejqan.

Ħierġa kollha qawwa minn Kristu
Ħierġa minn ġol-qalb ta’ Ġesù
Riesqa biex tmissilna ħajjitna
Niftħulha l-bieb
Ħa jidħol rebbieħ Ġesù Kristu.


Żminijiet: Ferja, Għid 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Tqarbin


Ma jeżistux riżorsi għal din il-parti tal-mużika