Inħoss l-ispirtu

Inħoss l-ispirtu riesaq lejja
Biex jeħlisni mill-irbit.
Fuq l-inxif bħal xmara għaddejja.
Joħloq fija bniedem ġdid.

Inħoss l-imħabba …

Inħoss il-paċi …

Inħoss ’il Kristu …

Alleluia, Alleluia …


Żminijiet: Ferja, Pentekoste 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Dħul


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika