Tkun Imbierek Mulej

Rit:
Tkun imbierek,
Mulej għal dejjem
U imbierek l-isem qaddis tiegħek.
Alleluia, alleluia.

Int li ħlaqt is-sema u l-art
Alla kbir, Mulej, Int Alla l-għoli,
Sultan qawwi.
Tkun imbierek, Mulej. Rit:

Salvatur li fdejtna lkoll,
Int li ’ttina ħajja u tama ġdida,
Qaddis qawwi.
Tkun imbierek, Mulej. Rit:

Int, Mulej, li tħobbna lkoll,
Tħares lejna b’ħarsa kollha ħniena,
Kollok tjieba.
Tkun imbierek, Mulej. Rit:


Żminijiet: Ferja, Għid 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Ringrazzjament, Tqarbin


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika